logo
DORPSHUIS `T AAHOES
 
 

Dorpshuis

‘t Aahoes is een gemeenschapscentrum met kleine sporthal in de dorpskern Aadorp. Het centrale gedeelte van het gemeenschapscentrum ‘t Aahoes wordt gevormd door "het dorpshuis". Naast de vele verenigingen vinden jong en oud hun weg naar het dorpshuis. Hierin bevinden zich een zitgedeelte met biljart- en dart mogelijkheden. Tevens is er een jeugdhonk, lunchroom en een grote zaal.

Natuurlijk kun je ook in ’t Aahoes terecht om de darten of biljarten en voor een biertje of een kop koffie.

Graag tot ziens in ’t Aahoes.
Zorgpost Aadorp

Binnen ’t Aahoes bevindt zich een zorgpost waar verschillende partijen zich huisvesten die de zorgvoorziening dicht bij de Aadorpers willen brengen. Momenteel vindt men in de zorgpost: U kunt altijd naar binnen lopen voor vragen…


De sportzaal

De sportzaal wordt op regelmatige basis gebruikt door de school en verschillende verenigingen. Wilt u als vereniging ook gebruik maken van de sportzaal, vraag gerust naar de beschikbaarheid. Indien beschikbaar is de zaal ook te reserveren voor incidenteel gebruik, ook voor particuliere groepen.

Reserveren

Voor reservering of informatie stuur een e-mail naar aahoesaadorp@gmail.com

Huisreglement

Iedere gebruiker dient op de hoogte te zijn en zich te conformeren aan het huisreglement. Deze is hier te bekijken.

Zaalrooster

Voor de huidige zaalbezetting kijkt u hier en ziet u wanneer er ruimte is voor reservering.


Activiteitenbudget Aahoes

Aanspraak activiteitenbudget Aahoes
Ben je van plan een activiteit te organiseren
 • met een duidelijk dorpsbelang;
 • gericht op één of meerdere doelgroepen in en rondom Aadorp;
 • die vrij toegankelijk is (dus zonder entree) en zonder commercieel karakter;
 • met als locatie het dorpshuis of de directe omgeving daarvan?
...dan kun je een aanvraag doen voor een tegemoetkoming uit het activiteitenbudget van Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp.

Wat moet je hier voor doen?

 • Download het aanvraagformulier via deze link;
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar het mailadres: aahoesaadorp@gmail.com
Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, contact op over de voortgang van de beoordeling.

Verdere criteria

 • elk individu, commissie of vereniging mag een of meerdere aanvragen indienen;
 • aanvragen voor het hele jaar dienen bij voorkeur voor 1 april binnen te zijn. Latere aanvragen lopen het risico dat geen budget meer beschikbaar is;
 • een aanvraag kan gehonoreerd, geweigerd of deels gehonoreerd worden;
 • het eventueel toegekende budget wordt in geen geval contant uitgekeerd:
 • door facturen van toeleveranciers (in overleg) rechtstreeks aan de stichting te laten adresseren;
 • middels het declaratieformulier. Declaraties worden alleen uitgekeerd op basis van geldige facturen/betaalbewijzen.
 • er kan alleen gefactureerd/gedeclareerd worden tot het toegekende bedrag.
 • overgebleven budget vloeit terug in de ‘activiteitenpot’ van de stichting.
Voor overige vragen kunt u mailen naar aahoesaadorp@gmail.com.

Namens de Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp wensen wij u veel succes en plezier met het organiseren van uw activiteit!

Met hartelijke groet,

Het bestuur


Stichting gemeenschapscentrum Aadorp

Het dorpshuis wordt geëxploiteerd door "stichting gemeenschapscentrum Aahoes". De stichting is opgericht op 15 december 1972 en heeft sinds die dag een bestuur bestaande uit generaties Aadorpse vrijwilligers die zich inzetten voor het sociaal maatschappelijk welzijn van het dorp. De Stichting is opgericht in 1972, en stelt zich ten doel het oprichten, in stand houden en exploiteren van een centrum in Aadorp, gemeente Almelo, ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

Voor contact met het stichtingsbestuur stuurt u een email naar: aahoesaadorp@gmail.com

Stichting Aahoes